Medeniyetler Çatışması Işığında İslam, Türkiye ve Avrupa Birliği

Erik Jan ZÜRCHER – Heleen Van Der LINDEN

112.00 67.20

Stokta yok

Açıklama

Bu çalışmada Türkiye’nin Avrupa kültürünün ne ölçüde parçası olduğu ve bu noktadan hareketle, Türk toplumunda yaşanılan İslamının evrensel demokrasi, Avrupa sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Beyannamesi’nde belirtilen insan haklarıyla uyumlu olup olmadığı sorusunu yanıtlamaya çalıştık.

Daha önceki çalışmalarımızda medeniyetlerin sınırlarının belirsiz olduğunu ve net biçimde tanımlanmış medeniyet blokları görüşünün iyi işlemediğini açıklamıştık. Aynı zamanda, Türkiye’nin modernleşmesinde aydınlanma ve liberalleşme gibi Avrupa’da da geçerli olan süreçlerin etkili olduğunu ve bunların Türkiye’de kök saldıklarını belirtmiştik. Bu çalışmamızda, Türkiye’de hem resmi devlet İslamını hem de İslamdan etkilenen büyük kitlelerin hareketlerini incelediğimizde, sorumuzun yanıtının olumlu olduğunu görürüz. İslami anlayışa göre, din ile devleti tamamen birbirinden ayırmak güçtür. Bununla birlikte, Türkiye’de devletin resmi İslam anlayışını daha sivil bir zemine kaydırmak olanaklı görünmektedir. Hem devletle bağlantılı hem de bağlantısız İslamın, modern, esnek ve büyük ölçüde hoşgörülü mesajlar vermesi şaşırtıcı değildir. Dini topluluklar üzerinde yapılan sosyolojik araştırmalar da bu sonucu teyit etmektedir.

Seçim sonuçlarını yasa dışı örgütler hakkında hazırlanan raporlardan elde edilen verilerle birleştirirsek, Türk nüfusunun en fazla yüzde on beşlik bölümünün kökten dinci görüşlerden etkilendiği ortaya çıkar. Söz konusu yasa dışı hareketlere destek veren, şiddet kullanımını onaylayan grup ise son derece küçüktür. Şu an iktidarda bulunan AKP programında da söz konusu sözleşmelere ve Avrupa standartlarına atıflar yapılmakta ve Parti, Avrupa’daki uygulamaları mihenk taşı olarak kabul etmektedir. Dini ve daha geniş biçimde kültürel anlamda, Türkiye, Avrupa’nın bazı bölümlerindekilerle benzerlikler gösterir. Bu, yalnızca Avrupa ile uzun yıllar boyunca temas içinde olmasıyla ya da Türk elitinin Avrupalı olma istekleriyle açıklanamaz, aynı zamanda modern çağdaki Türk toplumunun özellikleriyle, kentli orta sınıfın yapısıyla, siyasi çoğulculuk ve refahın artışıyla da açıklanabilir.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Medeniyetler Çatışması Işığında İslam, Türkiye ve Avrupa Birliği” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir